Hedgedog Crafts je malá dílna snažící se vytvářet výrobky, v nichž se odráží krása Přírody. Rozhodně není velkovýrobnou a hlavním cílem není komerční úspěšnost. Veškerá naše tvorba se snaží hledat jednoduchost, krásu a funkčnost za využití přírodních, udržitelných a lokálních materiálů. Snažíme se pokud možno podporovat místní aktivity chránící životní prostředí jako výsadby nových stromů a podobně. Jsme přesvědčeni, že s touto filosofií je možný návrat k naší přirozenosti ve smyslu jednoduchého a radostného žití, kde kvalita, krása a udržitelnost jsou podmínkou dlouhodobého zachování života a duchovního zdraví na rozdíl od často převládající touhy po zisku a hromadění jakožto hlavního smyslu. Vycházíme z toho, že přirozená krása neznamená stoprocentní uniformitu, symetrii nebo soustřednost, a proto naše práce často vznikají nákresem od oka spíše než přesným vyměřováním. Věříme, že tento přístup vede k vizuálně lepším výsledkům a zároveň je svědectvím zachování tradice a přirozené ruční práce a příjemná změna oproti běžné posedlosti absolutní přesností.

Použité dřevo a jeho ošetření

Materiály, které používáme se liší dle jednotlivých výrobků Dřevo na nábytek je vysoce kvalitní tvrdé sušené dřevo pocházející z udržitelných zdrojů. Nábytek je napuštěn tungovým olejem a čistým terpentýnem. Na lžíce, obracečky, spony a podobně je použito třešňové, švestkové nebo jiné krásně zbarvené dřevo a jsou napuštěné jedlým bio olivovým olejem.

Udržitelnost

Pokud možno co nejvíce zpracováváme dřevo ze stromů poražených vichřicemi. Věříme, že pokud používáme dřevo jako materiál, máme zodpovědnost sázet nebo podporovat obnovu padlých stromů kdykoli je to možné.